Kinesitherapie

Physical therapy… today it hurts, tomorrow it works!
Kinesitherapie betekent letterlijk het behandelen door bewegen met als voornaamste doelstellingen: 
  • het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen;
  • het verminderen van pijn.
Een kinesitherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van problemen van het bewegingsapparaat. Belangrijk is dat er gezocht wordt naar de oorzaak van je lichamelijke klachten! Aan de hand van manuele therapie (mobilisaties, stretching, massagetechnieken, taping), bewegings- en houdingsoefeningen word je bijgestaan in jouw genezingsproces. Je kan bij ReBalance terecht voor de volgende behandelingen:
Het prikken van naalden is een eeuwenoude vorm om het zenuwstelsel te gebruiken als informatie­systeem en zodanig ons eigen herstelvermogen te stimuleren. Ons lichaam bestaat uit een netwerk van meridianen waarop de acupunctuurpunten liggen. Door deze aan te prikken met zeer fijne naaldjes kunnen we een invloed uitoefenen op onze bloedcirculatie, zenuwstelsel en lymfesysteem. De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en is er ook bewezen dat acupunctuur werkt.

Acupunctuur heeft een effect op de behandeling van pijn. Via het aanprikken van de pijnzenuwen, gaan we de hersenen stimuleren om morfine-achtige stoffen vrij te maken. Het helpt het lichaam weer in balans te komen, en zodanig kan het zich terug beter reguleren. 

We behandelen de persoon in zijn totaliteit, zowel de fysieke als de psychische aspecten worden benadert.
Acupunctuur rugAcupunctuurmodel

Acupunctuur kan je helpen bij o.a.:

Specialisaties

Knowledge is not power, it is only potential. 
Applying that knowledge is power. 
Understanding why and when to apply that knowledge is wisdom!

OSTEO- & SPORTACUPUNCTUUR

Acupunctuur werkt versnellend naar herstel van verschillende blessures: o.a. spierscheuren, contracturen, ontstekingen, overbelasting letsels, postoperatief herstel, pijnklachten en bloeduitstortingen.

Acupunctuur kent zijn invloed op het verbeteren van sportprestaties alsook het recuperatievermogen.

Sportacupunctuur

ELEKTRO-ACUPUNCTUUR – PAINKILLING

Dit is een vernieuwde vorm van acupunctuur waarbij er stroom op bepaalde naaldcombinaties wordt toegepast. Door het vrijkomen van bepaalde stoffen (neurotransmitters) in het menselijk lichaam, kan elektro-acupunctuur pijnklachten verlichten zonder enige nevenwerking.

AURICULOTHERAPIE

Dankzij de embryologische ontwikkeling, de genetica, de bezenuwing van het oor en de fysiologie van het zenuwstelsel, kan men ter hoogte van het oor alle delen van het lichaam terugvinden. Bij een probleem van het lichaam vertrekt er een bepaalde informatie via de zenuwbanen langs het oor om naar de hersenen. Daardoor vindt men ter hoogte van het oor, punten die er normaal niet zijn. Deze punten hebben karakteristieke eigenschappen: ze zijn pijnlijk bij druk en ze bezitten typische microscopische en elektrische kenmerken. Bij het behandelen van deze punten door bv. te prikken met naaldjes, worden de zenuwbanen naar de hersenen geactiveerd. Deze gaan hierdoor meer efficiënte genezingsprocessen in gang zetten om het probleem ter hoogte van het lichaam op te lossen. De hersenen zijn vergelijkbaar met een computer die alles beheerst, het oor werkt als een klavier langs waar de hersenen hun informatie krijgen.
Auriculotherapie

DRYNEEDLING

Deze techniek wordt gebruikt voor de behandeling van myofasciale pijn, veroorzaakt door problemen in het spierweefsel. Deze pijn wordt veroorzaakt door ‘trigger points’, dit zijn de plaatsen waar spiervezels in elkaar verstrengelen tot er ‘een knoop’ ontstaat.

Dryneedling betekent ‘het prikken zonder vloeistof’. De spier wordt aangeprikt met een acupunctuurnaald tot er een korte samentrekking van de spier ontstaat. Daarna kan de spier weer ontspannen en wordt de lokale bloedcirculatie gestimuleerd, wat zorgt voor een snelle pijndemping.

Dryneedling

CUPPING

Voor cupping worden plastic cups gebruikt. Door middel van een pomp wordt er een vacuüm gecreëerd. De huid is ons grootste orgaan en elke prikkel ter hoogte van de huid zal effect hebben op de interne organen.  Cupping kan aangewend worden bij bronchitis, rugpijn, griep, spierpijnen, moeheid en sportblessures.
Cupping
cross